Μέτρα με στόχο τη μείωση κατά 10% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σωρευτικά για τα έτη 2022 και 2023 λαμβάνει η διοίκηση της Eurobank, τα οποία γνωστοποιήθηκαν στο προσωπικό της τράπεζας με σχετική επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου, Φωκίωνος Καραβία.

Στο μήνυμά του, ο Φωκιών Καραβίας σημειώνει ότι η Ευρώπη βιώνει μια μείζονα στρατιωτική σύρραξη στο έδαφός της μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλαίσιο της οποία η ενέργεια χρησιμοποιείται ως μέσον με περικοπή της προσφοράς της και χειραγώγηση των ενεργειακών αγορών.

Οι χώρες της ΕΕ λαμβάνουν μέτρα, το ίδιο και η Ελλάδα, καθώς το Δημόσιο έχει ανακοινώσει ήδη μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Στα μέτρα που ανακοίνωσε η Eurobank προβλέπεται: Αναστολή άμεσα της νυχτερινής φωταγώγησης των κεντρικών κτιρίων και απενεργοποίηση των φωτεινών επιγραφών στα καταστήματά της τις βραδινές ώρες, επέκταση του προγραμματισμού για τον κεντρικό έλεγχο της θερμοκρασίας σε περισσότερα κτίρια, αντικατάσταση του συστήματος εξωτερικής σκίασης με 1.600 νέες περσίδες στην πρόσοψη κτιρίων, κ.ά.