Την πρωτοβουλία «W for Women» παρουσιάζει η Wind Ελλάς με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά και στην κοινωνία. Η νέα πρωτοβουλία της εταιρείας εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της για τη Διαφορετικότητα & Ενσωμάτωση, η οποία στηρίζεται σε ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής για όλους και έρχεται να ενισχύσει την κουλτούρα των ίσων ευκαιριών χωρίς διακρίσεις και στερεότυπα.

Επιπλέον, η σειρά δράσεων «W for Women» είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της εταιρείας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 25 Στόχους για το 2025. Ο Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Wind, δήλωσε σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία:

«Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην αναγνώριση της αξίας που παράγουν και να συνεισφέρουμε στον κοινωνικό διάλογο για την ισότιμη πρόσβαση τους σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας».