Σε στρατηγική σύμπραξη προχώρησε η Microsoft Ελλάς με περισσότερους από 100 στρατηγικούς συνεργάτες της, η οποία προβλέπει τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσεων με στόχο την προώθηση της τεχνολογίας του cloud computing.