Στο επίκεντρο η υποστήριξη των τοπικών καταστημάτων

Την έναρξη μίας νέας πρωτοβουλίας υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων της χώρας, ανακοίνωσε η Mastercard. Θέλοντας να συμβάλει στην ενίσχυσή τους, ανέπτυξε δράσεις κάτω από τρεις στρατηγικούς πυλώνες: την παροχή κινήτρων στους καταναλωτές για αγορές από τις μικρές επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, την παροχή πρόσβασης σε εργαλεία και λύσεις που βοηθούν τις μικρές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν καλύτερα στη νέα πραγματικότητα, καθώς και την εκπαίδευση των μικρών επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Κεντρικό ρόλο στην πρωτοβουλία έχει η ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της Mastercard, Digital Doors, η οποία παρέχει στους ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων ψηφιακά εργαλεία και λύσεις.