Την πρωτοβουλία του Global Shapers Hub, Athens Climate Lab, στηρίζει αποκλειστικά η Eurolife FFH, με στόχο τη χαρτογράφηση των κύριων προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα. Το Athens Climate Hub έρχεται να ενισχύσει τον διάλογο, λειτουργώντας ως πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών, προτάσεων και λύσεων για την Αθήνα. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, του εταιρικού κόσμου, των ΜΜΕ και της νέας γενιάς. Επίσης, θα καταγραφούν οι κύριοι φορείς επιρροής σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής για τη διαμόρφωση βέλτιστων δράσεων και λύσεων για την αντιμετώπισή της στην πόλη. Το Athens Climate Lab θα αξιοποιήσει τη μεθοδολογία του design thinking και του systemic impact, με την καθοδήγηση των facilitators του οργανισμού καινοτομίας Youthnest.