Σύμπραξη με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας

Στο πλαίσιο της σύμπραξης, διοργανώθηκε Πανελλαδική Εκστρατεία Ενημέρωσης για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου που δημιουργήθηκε από τη Diageo Hellas, με τη συνεργασία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Κέντρου Έρευνας & Πρόληψης Ατυχημάτων και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.Α.Σ.) Πάνος Μυλωνάς. Οι 15 δήμοι επελέγησαν βάσει στατιστικών στοιχείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Ι.Ο.Α.Σ Πάνος Μυλωνάς για τις περιοχές με τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα και το υλικό διανεμήθηκε μέσω των δημοτικών δομών.