Κατά 80% πρέπει να μειωθεί η χρήση στην Ελλάδα ως το 2019
Στην πρωτοβουλία «Νοιαζόμαστε σήμερα – Ζούμε καλύτερα αύριο» προχωρά το ΙΕΛΚΑ, με την υποστήριξη 4 μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ: ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, My Market, Σκλαβενίτης.

Η πρωτοβουλία είναι ανοιχτή και προς άλλες αλυσίδες και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερβολικής χρήσης πλαστικής σακούλας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για τη χρήση της ελαφρού βάρους πλαστικής σακούλας που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ τον Μάιο του 2017, ο Έλληνας παίρνει κατά μέσο 3,9 σακούλες ανά επίσκεψη στο s/m, το 21% δηλώνει ότι παίρνει περισσότερες σακούλες από όσες χρειάζεται, ενώ ιδιαίτερα χαμηλή είναι η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων σακουλών.

Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα «που εξασφαλίζουν ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης δεν θα υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν έως το τέλος του 2019 και τις 40 έως το τέλος του 2025». Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει η κατανάλωση στην Ελλάδα να μειωθεί κατά 80% ως το 2019 και 90% ως το 2025. Η πρωτοβουλία «Νοιαζόμαστε σήμερα – Ζούμε καλύτερα αύριο», θέτει ως στόχο τον συντονισμό αντίστοιχων ενεργειών των αλυσίδων s/m και την ενεργοποίηση των καταναλωτών.

Αρχικοί στόχοι της ενημερωτικής προσπάθειας για το πρόβλημα της πλαστικής σακούλας είναι η ενημέρωση και προετοιμασία των καταναλωτών ως ενδιάμεσο στάδιο για τα μέτρα της πολιτείας σχετικά με την μείωση της πλαστικής σακούλας, η μείωση χρήσης πλαστικής σακούλας ειδικά στο Σούπερ Μάρκετ, η εκπαίδευση στη χρήση εναλλακτικών επιλογών.

Ως πρώτο βήμα τοποθετούνται από τις 20/6 σε πάνω από 1.500 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα σχετικές αφίσες, ενώ θα ακολουθήσει διανομή φυλλαδίων, δημιουργία ειδικού site, ενημέρωση μέσω των social media, έντυπων φυλλαδίων, αξιοποίηση των ΜΜΕ (ρ/φ, τηλεόραση κλπ). Ως επόμενα βήματα προγραμματίζονται δράσεις καθαρισμού ακτών από κοινού με τις αλυσίδες s/m, ενημέρωση σχολείων και κοινές ενέργειες, δράσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς, προωθητικές ενέργειες σε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες και σακούλες απορριμμάτων.