Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν στοιχεία και έρευνες που καταδεικνύουν ότι τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα διαθέτουν τις φυσικές προδιαγραφές, αλλά και την καινοτομία και τη δημιουργικότητα για να εδραιωθούν στη διεθνή γαστρονομική σκηνή. Ωστόσο, το brand της ελληνικής κουζίνας δεν έχει προβληθεί στο εξωτερικό και θα πρέπει να δημιουργηθεί, για να παράγει αξία τόσο για τις ίδιες τις ελληνικές επιχειρήσεις όσο και για την ελληνική οικονομία. Η πρωτοβουλία Growth In Agri-Food της Εθνικής Τράπεζας στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μέσω της ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, προσφέροντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία και υποστήριξη στους Έλληνες παραγωγούς.