Μια νέα πρωτοβουλία εγκαινίασε η Starcom της Publicis Media, με στόχο μια πιο βιώσιμη αγορά media. Δημιούργησε microsite για να αντιμετωπίσει τα «Future Tensions in Sustainable Advertising», καλύπτοντας ερωτήσεις γύρω από το πώς μπορούν τα media plans να γίνουν περισσότερο βιώσιμα.

Περιλαμβάνονται δε 3 βασικές προκλήσεις: α. Διαφημίσεις που εστιάζουν σε μέτρα βιωσιμότητας αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερη καχυποψία από καταναλωτές, αρχές και ακτιβιστές, β. H ίδια η διαφήμιση έχει σημαντικό αποτύπωμα άνθρακα που μπορεί να υποβαθμίσει τα μηνύματα υπέρ της βιωσιμότητας που προβάλλει και γ.

O πλανήτης απαιτεί να μετατοπίσουμε τη φιλοσοφία του καταναλωτισμού προς αυτή της βιώσιμης ανάπτυξης. Αν και το site δεν προσφέρει άμεσες απαντήσεις, η Starcom υποστηρίζει ότι εντοπίζει 3 τρόπους με τους οποίους μπορούμε πρακτικά να υπερβούμε αυτές τις προκλήσεις μέσω media planning και buying: α. Ηθική vs measurement: Οι πρωτοβουλίες βιωσιμότητας απαιτούν φιλόδοξους, ηθικούς στόχους αλλά και λεπτομερές measurement, β. Tοπικό vs παγκόσμιο: Όταν οι διαφημιζόμενοι συνυπολογίζουν τις μικρές νίκες και τη μεγάλη εικόνα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές και γ. Παρελθόν vs μέλλον: Τολμήστε να αναπροσδιορίσετε την επιτυχία και τους κανόνες σας.

(Πηγή: Mediapost)