ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

«Η προετοιμασία για το αύριο», δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Χάρης Κυριαζής, «επιβάλλει να εργαστούμε πάνω σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο μεταξύ άλλων θα στηρίζεται σε στελέχη που θα μπορούν να αναπτύξουν καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες με έντονο το στοιχείο της εξωστρέφειας». Οι κύριοι άξονες της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ για την εξωστρέφεια είναι οι ακόλουθοι:
• Η παροχή ολοκληρωμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στα στελέχη των επιχειρήσεων από έμπειρους εκπαιδευτές, συμβούλους και εμπειρογνώμονες εξαγωγών, για την προετοιμασία και ανάπτυξη εξωστρεφούς δραστηριότητας. Ενδεικτικά, η υποστήριξη αφορά στο σχεδιασμό των προπαρασκευαστικών ενεργειών για τις εξαγωγές, στην προετοιμασία του σχεδίου εξαγωγικής δράσης, στην παρακολούθηση σε όλα τα στάδια εκπόνησης του σχεδίου, κτλ.
• Η επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας και εξαγωγικών διαδικασιών. Ενδεικτικά, η επιμόρφωση επικεντρώνεται σε θέματα όπως, η διαδικασία ανάπτυξης εξωστρεφούς στρατηγικής, η έρευνα ξένων αγορών, οι προδιαγραφές και η σήμανση προϊόντων, η αναζήτηση συνεργατών στο εξωτερικό, η διασφάλιση των πληρωμών, οι εξαγωγικές διαδικασίες, τα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, κτλ.
• Η δικτύωση των στελεχών επιχειρήσεων με φορείς, εμπειρογνώμονες και συμβούλους, με στόχο τη διάχυση επιτυχημένων μεθόδων και της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στην αντιμετώπιση προβλημάτων στις εξαγωγές.
Στην πρωτοβουλία με μήνυμα «Νέες Δεξιότητες – Σύγχρονες Επιχειρήσεις», θα ενταχθούν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση συνολικά 400 στελέχη από περίπου 200 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης (Άξονας 7), καθώς και στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής (Άξονας 8). Ο ΣΕΒ υλοποιεί την πρωτοβουλία αυτή σε συνεργασία με το ΣΕΒΕ.
«Η πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο, πρωτοποριακό πρόγραμμα για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας, το οποίο στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την Εξωστρέφεια, την Καινοτομία και τη Νέα Επιχειρηματικότητα» αναφέρει μεταξύ άλλων σχετική ανακοίνωση του ΣΕΒ. Αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται από τη δικτυακή πύλη:
www.sev4enterprise.org.gr.

«Νέο αναπτυξιακό μοντέλο, με έμφαση στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία»
«Ο ΣΕΒ, εκπροσωπώντας το δυναµικό τµήµα της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, εργάζεται σταθερά για την ενδυνάµωση και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, καθώς και για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναµικού της χώρας. Πέρα από τα άµεσα µέτρα για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας που επιβάλλει η σηµερινή κρίσιµη συγκυρία, οφείλουµε να προετοιµάσουµε το αύριο. Πρέπει να εργαστούµε πάνω σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο, µεταξύ άλλων, θα στηρίζεται σε στελέχη που θα µπορούν να αναπτύξουν καινοτοµικά προϊόντα και υπηρεσίες µε έντονο το στοιχείο της εξωστρέφειας. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΕΒ σχεδίασε και υλοποιεί µία πρωτοποριακή πρωτοβουλία, η οποία κινείται σε τρεις βασικούς πυλώνες: Εξωστρέφεια, Καινοτοµία, Νέα Επιχειρηµατικότητα, πυλώνες που αποτελούν και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αναβάθµιση του παραγωγικού δυναµικού της ελληνικής οικονοµίας. Η παρούσα πρωτοβουλία έχει στηριχτεί πάνω σε µελέτες που ανέδειξαν σαν έναν από τους σηµαντικούς παράγοντες υστέρησης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, την έλλειψη σε εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες του στελεχιακού µας δυναµικού. Γι’ αυτό και ο ΣΕΒ ανέλαβε πρωτοβουλία που εστιάζει στην αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων εξωστρέφειας των στελεχών επιχειρήσεων, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού και των διεθνών αγορών. Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι συµβάλλουµε έµπρακτα στη δηµιουργία µίας δυναµικής κοινότητας στελεχών και επιχειρήσεων, µε στρατηγικό προσανατολισµό στην εξωστρέφεια και την καινοτοµία, µε καταλύτη τις υγιείς
και νεωτεριστικές δυνάµεις της ελληνικής επιχειρηµατικότητας».

Χάρης Κυριαζής, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ