«Πόσο σωστά είναι προετοιμασμένες οι ελληνικές επιχειρήσεις για το μέλλον;». Σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα αναζητούν απάντηση ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & Επιχειρηματικότητας, το Συμβούλιο της Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και η Boussias, μέσω της πρωτοβουλίας «Future-Ready Business». Πρόκειται για έναν διαγωνισμό, ο οποίος φιλοδοξεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση του δρόμου προς το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας, παρουσιάζοντας κάθε χρόνο τη λίστα των Future-Ready επιχειρήσεων της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, καλούνται να παρουσιάσουν τον οδικό χάρτη που έχουν σχεδιάσει για το μέλλον και τη στρατηγική που έχουν αναπτύξει πάνω σε 6 αντικειμενικά κριτήρια Future-Readiness: Sustainable Growth (Βιώσιμη Ανάπτυξη), Societal Impact (Κοινωνική Επίδραση), Adaptive Capacity (Προσαρμοστική Ικανότητα), Orientation (Προσανατολισμός), Business Model Flexibility (Ευελιξία του Επιχειρηματικού Μοντέλου) και Network (Δικτύωση). Σκοπός του διαγωνισμού είναι να συνδράμει στη συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά και πιο γρήγορα, δίνοντας την κατεύθυνση προς το μέλλον, παρέχοντας χρήσιμο feedback στους επιχειρηματίες και αναδεικνύοντας τις Future-Ready επιχειρήσεις.

Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης είναι ο Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Πετσιάβας ΑΕ, Πρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Έφορος της επιτροπής αξιολόγησης είναι η Δρ Βενετία Κουσία, Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ, του ΕΕΔΕΓΕ και του ΣΕΒ. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ψηφιακά μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου στο www.futurereadybusiness.gr.