Τόσο στο σύνολο του κοινού όσο και στα κοινά 18-54 και 15-44, το πρόγραμμα του Σκάι από Δευτέρα έως Κυριακή (08-14/10/2018) κυριάρχησε έναντι του ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, κατέγραψε 21,6% τηλεθέαση στο σύνολο κοινού, 19% στο κοινό 18-54 και 19,5% στο κοινό 15-44.