Το online ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και το τέλος του Ιανουαρίου, στη διεύθυνση www.alba.edu.gr/rci. Στα αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου του 2012 της πανελλήνιας έρευνας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας, το 49,3% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ άλλο ένα 38,5% θα μείωνε τους μισθούς. Η έρευνα διενεργείται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece κάθε 6 μήνες και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα. Ο πρώτος κύκλος (πρώτο εξάμηνο) του 2013 διεξάγεται κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2012 – Ιανουάριος 2013 με την υποστήριξη του Kariera.gr, της Peoplecert και του HR Professional.