Με τη στρατηγική και τις δράσεις της για το 2016
Η PwC Ελλάδας δημοσίευσε τον πρώτο της Απολογισμό Βιωσιμότητας για τη χρήση 2016.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Ελλάδας, Μάριος Ψάλτης, σχολιάζει: «Στην PwC Ελλάδας βλέπουμε ως σημαντικό ρόλο μας να βοηθάμε ενδιαφερόμενους να δραστηριοποιηθούν βιώσιμα μέσα στις πολύπλοκες δομές που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα, την οικονομία και κατά συνέπεια τις κοινωνίες μας. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε να πετύχουμε το σκοπό μας: να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης στην κοινωνία και να δίνουμε λύσεις σε σημαντικά προβλήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της PwC Ελλάδας, είναι σημαντικό μέρος μιας συνεχούς βελτίωσης της καθημερινής μας δραστηριότητας και της ευθύνης μας να συνεισφέρουμε στην κοινωνία». Στον απολογισμό παρουσιάζεται η στρατηγική και οι δράσεις της PwC Ελλάδας, καθώς και η προσέγγισή της για την εταιρική υπευθυνότητα που εστιάζεται στους πυλώνες Responsible leadership, Diversity and inclusion, Environmental stewardship και Community engagement.