Τον 1ο της Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης δημοσίευσε η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, στο πλαίσιο της στρατηγικής της «Μαζί προς Μηδέν» και του εταιρικού σκοπού της «Ζυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο». Η κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων αυτών έχει τεθεί από τον όμιλο Carlsberg, με χρονικό ορίζοντα το 2030 και ενδιάμεσο σταθμό το 2022. Ο Απολογισμός εστιάζει σε δράσεις και αποτελέσματα βάσει των ακόλουθων 4 βασικών αξόνων: μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, μηδενική σπατάλη νερού, μηδενική κατάχρηση αλκοόλ και μηδενισμός των ατυχημάτων στην εργασία.

Επίσης, δίνεται έμφαση στην προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στο εργασιακό περιβάλλον. «Κάθε μέρα, αναζητούμε τρόπους να γινόμαστε καλύτεροι, να περιορίζουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες και επιλογές στους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές μας», δήλωσε σχετικά ο Dejan Beko, Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας.