Τον 1ο Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δημοσίευσε ο όμιλος εταιρειών V Group σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα GRI Standards, AA 1000 και SASB, στον οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος που επιδρά στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Απολογισμού, ο όμιλος προχώρησε στην αξιολόγηση και στην ανάλυση των πιο σημαντικών θεμάτων που αφορούν στους άξονες της υπεύθυνης λειτουργίας του. Επιπλέον, με την καθοδήγηση της Grant Thornton πραγματοποίησε αναλυτική καταγραφή και προτεραιοποίηση των σημαντικών αυτών θεμάτων σε σχέση με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ.

Ο Απολογισμός 2020 του V Group εστιάζει σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, κάνοντας αναφορά σε 56 δημοσιοποιήσεις κατά GRI Standards και σε 88 ποσοτικούς δείκτες.