Το Α’ Αστρολογικό Συνέδριο του Συλλόγου Πάμε Αστρολογία, «Πάμε Αστρολογία 1: Αστρολογισμοί Πριν το 2012» θα πραγματοποιηθεί 12 και 13 Νοεμβρίου, στο Δαΐς. Το συνέδριο θα ξεκινήσει με ομιλίες και θα καταλήξει και τις δύο ημέρες με πάνελ για τα θέματα 2012-Αλήθειες και Ψέματα και Ελλάδα: Ώρα Μηδέν. Στο συνέδριο, θα γίνει ζωντανή σύνδεση με αντίστοιχες ομάδες σε Αμερική και Αυστραλία.