Ενδιαφέροντα στοιχεία για τις πανευρωπαϊκές επιδόσεις του Online

Έτσι ξεπέρασε μάλιστα για πρώτη φορά σε διαφημιστική απορρόφηση το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ. Γενικότερα, το Online ακολούθησε και φέτος ανοδική πορεία, αντλώντας κονδύλια ύψους 20,9 δισ. ευρώ -αύξηση 14,5% σε σχέση με το 2010- έστω και αν, ως επίδοση, υπολείπεται ακόμα των Η.Π.Α. Οι μεγαλύτερες αγορές είναι αυτές της Μ. Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας είναι προπορεύεται της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Ρουμανίας και της Σερβίας.

Η Μ. Βρετανία είναι, επίσης, η χώρα όπου το Online έχει το υψηλότερο μερίδιο αγοράς με 35,9%, μπροστά από το 28,9% της Τσεχίας και το 27,9% της Ολλανδίας και της Δανίας -εδώ η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση με 6,8%. Σε ό,τι αφορά δε το ποσοστό αύξησης, πρώτη στη λίστα κατετάγη η Ρωσία με το εντυπωσιακό 55,5% -ξεπέρασε το 1 δισ. σε έσοδα- ενώ ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι Κροατία με 40%, η Σερβία με 35,6%, η Τουρκία με 22,4%, η Μ. Βρετανία με 14,3% και η Σουηδία με 14,1%. Τέλος, σύμφωνα με το report του IAB Europe, στο Διαδίκτυο συχνάζει το 49,3% των Ελλήνων, όταν ενδεικτικά, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στην Ολλανδία το 93,6%, στην Ισπανία το 60,3%, στην Τουρκία το 42,5% και στη Σερβία το 89,5%.