Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες η Ogilvy & Mather έχει κερδίσει τα περισσότερα βραβεία Effie από οποιοδήποτε άλλο δίκτυο με αποτέλεσμα να κατακτήσει τη παγκόσμια διάκριση «Effie Effectiveness Index 2012». Η διεθνώς αναγνωρισμένη κλίμακα αξιολογεί τη στρατηγική σκέψη, τη δημιουργική έκφραση και τις επιτυχημένες ενέργειες Marketing και Επικοινωνίας με γνώμονα πάντα τα αποτελέσματα σε σχέση με προκαθορισμένους στόχους.