Από την ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς»

Η Μαρινόπουλος Α.Ε. βαθμολογήθηκε σε διάφορα επίπεδα, όπως η περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ο Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας, οι ενδοεταιρικές δράσεις καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο Jerome Loubere, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε: «Είναι μία ουσιαστική διάκριση που επιβραβεύει την προσπάθεια που κάνουμε από την ίδρυσή μας να μην είμαστε απλά μια κυρίαρχη επιτυχημένη επιχείρηση, αλλά και θεματοφύλακας της εταιρικής υπευθυνότητας, έχοντας ενσωματώσει σειρά μέτρων που προστατεύουν τη Μαρινόπουλος Α.Ε., τους συνεργάτες και τους πελάτες της από αθέμιτες πρακτικές».