Η MediaCom ανέθεσε στη Nancy Lengthorn τον ρόλο της πρώτης Global Chief Executive Inclusion and Culture Officer. Στόχος της εταιρείας αποτελεί, κατά δήλωσή της, να αποτελέσει «το πιο inclusive media network του κόσμου». Η Lengthorn, η οποία προς το παρόν διαθέτει τη θέση της Head of inclusion και ανήκει στη MediaCom UK και στο WPP, θα αναλάβει την ευθύνη για την κατανομή head of inclusion των υπαρχόντων diversity και inclusion σχεδίων στο παγκόσμιο δίκτυο του τελευταίου, καθώς και τη σύλληψη νέων πρωτοβουλιών.

Επίσης, θα λειτουργεί ως «αγωγός» μεταξύ του εσωτερικού τμήματος του δικτύου, Global Belonging Council, της ομάδας People και της ανώτατης ηγεσίας, παρέχοντας στο καθένα συμβουλές και τεχνογνωσία. Παράλληλα, θα διατηρήσει την εκτέλεση των καθηκόντων της στη MediaCom UK. «Ενώ το diversity και το inclusion αποτελούν ευθύνη όλων, η N. Lengthorn θα ηγηθεί των προσπαθειών μας εσωτερικά, ενώ θα συνεργάζεται με τους πελάτες για να οδηγήσουν την πρόοδο τόσο στο industry, όσο και στον συγκεκριμένο τομέα», σημείωσε ο Nick Lawson, Global Chief Executive Officer της MediaCom.

(Πηγή: Campaign)