Τις απόψεις τους για τον μετασχηματισμό του κλάδου της υγείας μοιράζονται επικεφαλής του κλάδου, στην πρώτη έρευνα «Healthcare CEO Future Pulse», της KPMG. Συγκεκριμένα, το 97% αναφέρει ότι η πανδημία του Covid-19 έχει επιταχύνει σημαντικά την ατζέντα των αλλαγών.

Το 79% πιστεύει ότι, εντός των επόμενων τριών ετών, όλες οι πτυχές των μοντέλων παροχής φροντίδας θα μετασχηματιστούν και το 84% ότι ο μετασχηματισμός δεν θα επέλθει χωρίς πραγματικές, όπως τις χαρακτηρίζει η έρευνα, αλλαγές, όπως ο τρόπος παροχής κινήτρων στους παρόχους φροντίδας.

Η Δρ. Anna van Poucke, Παγκόσμια Επικεφαλής του Κλάδου Υγείας της KPMG, ανέφερε ότι: «Ο τελευταίος ενάμισης χρόνος αποτέλεσε τεράστια πρόκληση για την υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως, η νόσος του Covid-19, ωστόσο, ανέδειξε τον ζωτικό ρόλο του κλάδου στη λειτουργία και τη γενική επιτυχία της κοινωνίας».