Με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Η Alumil δημοσίευσε πρόσφατα την πρώτη της ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Report), καταγράφοντας αναλυτικά όλες τις ενέργειες που πραγματοποιεί έχοντας στον πυρήνα της δραστηριότητάς της τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η Έκθεση βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και συγκεκριμένα στην έκδοση Standards (In Accordance– Core), που αποτελούν τις πιο αναγνωρισμένες και απαιτητικές οδηγίες στο είδος τους διεθνώς.

Η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, ο κεντρικός ρόλος των εργαζόμενων, ο σεβασμός στην κοινωνία, η προστασία του περιβάλλοντος και η ολιστική εξυπηρέτηση της αγοράς, στοιχειοθετούν τις πέντε θεματικές ενότητες της έκθεσης. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alumil, Γεώργιος Μυλωνάς, αναφέρει στον πρόλογο της έκθεσης: «Έχοντας κάνει ήδη σημαντικά βήματα, η εταιρεία μας θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για ένα βιώσιμο μέλλον με στόχο να αποτελεί πάντα πρότυπο στον κλάδο της».