Η Japan Tobacco Inc. δημοσίευσε πρόσφατα την πρώτη της Έκθεση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία παρουσιάζει τη συνεισφορά του ομίλου την τελευταία δεκαετία στις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNGP), σηματοδοτώντας τη 10η επέτειο από τη δημιουργία τους.

Για τον όμιλο JT, οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν το πλαίσιο για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εννέα ζητήματα, όπως η παιδική εργασία, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, η δίκαιη αμοιβή, η παρενόχληση και οι επιπτώσεις όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Αξίζει να αναφερθεί ότι από τις αρχές του 2021, η JTI Ελλάδας ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τις επιταγές του ομίλου για τη μέριμνα για τους εργαζόμενους, υιοθετώντας την πρωτοβουλία παροχής πληρωμένης γονικής άδειας έως και 20 εβδομάδων σε νέους γονείς.