Υλοποιεί πληθώρα σχετικών δράσεων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, επισημαίνει ότι έχει θέσει ως βασική προτεραιότητά του τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στρατηγική επιλογή της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων, αποτελούν η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η πρόληψη της σπατάλης των τροφίμων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΤ υλοποιεί μια σειρά από δράσεις, όπως οι ακόλουθες: Συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφορίας με στόχο την επεξεργασία και αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν στη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών και την ανάδειξη πράσινων τεχνολογιών για τον Κλάδο, τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων για την Περιβαλλοντική Νομοθεσία, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα και την υποστήριξη του έργου της Τράπεζας Τροφίμων για την καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων.