Στην οικοδόμηση μιας κυκλικής οικονομίας εστιάζει η HP για το 2021, η οποία περιλαμβάνει τα βήματα: επισκευή, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. «Στην HP, η βιωσιμότητα ενσωματώνεται στη διαδικασία σχεδιασμού. Από τη στιγμή που οι υπεύθυνοι προϊόντων ξεκινούν το πρώτο προσχέδιο, λαμβάνουν υπόψη τους την ποσότητα ενέργειας και πρώτων υλών που απαιτούνται για την κατασκευή, τη λειτουργία και στη συνέχεια την έκθεση αυτού του προϊόντος, καθώς και για την ποσότητα των υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, βασικό στοιχείο στην προσπάθεια δημιουργίας κυκλικής οικονομίας, είναι ο σχηματισμός νέων επιχειρηματικών μοντέλων και η μεταρρύθμιση των αλυσίδων εφοδιασμού, μέσα από τη μετάβαση σε συμβόλαιο μίσθωσης (ως συνδρομητική υπηρεσία) και όχι σε αγορά εξοπλισμού, καθώς και η δημιουργία νέων βιομηχανικών τεχνολογιών όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση και το Internet of Things (IoT).