Ενσωμάτωση αρχών και δεικτών στην επιχειρηματική δραστηριότητα

Άξονες των δραστηριοτήτων της Fiat που αφορούν στη βιωσιμότητα είναι η εταιρική διακυβέρνηση, το προϊόν, η διαδικασία παραγωγής, η υλικοτεχνική υποστήριξη, οι ανθρώπινοι πόροι, το δίκτυο αντιπροσώπων και εξυπηρέτησης, οι πελάτες, οι προμηθευτές και τέλος οι τοπικές κοινότητες. Κατά τη διάρκεια του 2010, η Fiat διατήρησε τη θέση της μεταξύ των ηγετών βιωσιμότητας, σύμφωνα με εκθέσεις των κυριότερων οργανισμών αξιολόγησης και διεθνών οργανισμών.

Ενδεικτικά, στα αποτελέσματα της δέσμευσης του ομίλου για βιώσιμη επιχειρηματικότητα το 2010, συγκαταλέγονται η επίτευξη του χαμηλότερου μέσου όρου εκπομπών CO2 στην Ευρώπη για 4η χρονιά, το λανσάρισμα στην Ευρώπη του πρώτου υβριδικού αυτοκινήτου επαγγελματικής χρήσης, η αύξηση κατά 14% της επένδυσης σε R&D, η μείωση κατά 8% της κατανάλωσης νερού ανά παραγόμενο αυτοκίνητο, κ.α.