Η Διοίκηση της Fourlis ΑΕ, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, παρουσίασε τις επιδόσεις του ομίλου, τους στρατηγικούς του στόχους, καθώς και τις προβλέψεις για την Λιανική του ομίλου για το έτος 2024.

Οι πωλήσεις από τη Λιανική αυξήθηκαν κατά 10%, στα 521,3 εκατ. ευρώ το 2023. Επιπλέον, η Διοίκηση επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της σε έναν σαφή στρατηγικό οδικό χάρτη που δίνει έμφαση στη βελτίωση των επιδόσεων σε όλες τις δραστηριότητες Λιανικής του ομίλου, στην αξιοποίηση της ψηφιοποίησης και στην επέκταση της παρουσίας του στις αγορές που δραστηριοποιείται.

Το στρατηγικό σχέδιο του ομίλου περιλαμβάνει τους εξής άξονες: Έμφαση στην ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση και εμπειρία πελάτη, Βελτιστοποίηση και επέκταση του δικτύου καταστημάτων σε όλες τις δραστηριότητες λιανικής, Ανάπτυξη της πολυκαναλικής προσέγγισης και του e-commerce, Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου, Aνάπτυξη των εξειδικευμένων υπηρεσιών logistics μέσω νέων συνεργασιών και επέκταση των δραστηριοτήτων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.