Ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς των αστικών μετακινήσεων στην Ελλάδα, που θα λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική εξέλιξη, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τις ανάγκες μετακίνησης των πολιτών, και θα υιοθετεί τις καλύτερες πρακτικές της Ευρώπης, ζήτησαν ο CEO της Free Now, Marc Berg, και ο General Manager της Beat, Βασίλης Ντάνιας, στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Shaping the Mobility of Tomorrow», την Τετάρτη, 9/12. Μεταξύ άλλων, ο Berg δήλωσε ότι το μέλλον της αστικής μετακίνησης βρίσκεται στις ψηφιακές πλατφόρμες.