Παρουσιάστηκε στο Forum «Capital Controls & Επιχειρείν»

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕL, Νίκος Ροδόπουλος, «Η πανσπερμία υπηρεσιών σε διαφορετικά υπουργεία που ασχολούνται με την εφοδιαστική αλυσίδα δεν πρόκειται ποτέ να δώσει την πραγματική εικόνα της συμβολής κατά 11% στο ΑΕΠ της Ελλάδας. Απαιτείται άμεσα η δημιουργία Υφυπουργείου Εφοδιαστικής Αλυσίδα για ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο που θα υποστηρίζει όλη την Εθνική Οικονομία». Σύμφωνα με την ΕΕL, ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να προσφέρει λύση στην οικονομία μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη των υποδομών και την εκμετάλλευση της θέσης της Ελλάδας, ως κεντρικής πύλης εισόδου των διερχόμενων φορτίων προς την Ευρώπη.