Ως τις 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής συμμετοχών

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας www.aristeia-sde.gr, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τη διοργάνωση. Στα Αριστεία του 2013 έχουν δημιουργηθεί δύο κατηγορίες συμμετοχών, που αφορούν σε δράσεις μεγάλων και μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να δοθούν ίσες ευκαιρίες διάκρισης σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 8 ενότητες: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι, Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Συνεργασία με Κοινωνικά Υπεύθυνους Προμηθευτές, Κοινωνικά προϊόντα & υπηρεσίες, Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά, e- Δράσεις. Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη του ΣΔΕ, ή αν διαφημίζονται, για έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί το διάστημα Ιανουάριος 2010 – Δεκέμβριος 2012 (με εξαίρεση τις συμμετοχές στην ενότητα «Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά»).

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών. Η διοργάνωση τελεί υπό την Αιγίδα του European Business Ethics Network (EBEN) και υποστηρίζεται μέχρι στιγμής από τη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών και τη Vodafone ως Αρωγούς, την ΕΛΑΪΣ-Unilever και την Ηellas On Line ως Επίκουρους και τις Ε.Ι.Παπαδοπούλοu, Nestle Hellas και ΦΑΓΕ ως Υποστηρικτές. Συνεργάτες για το σχεδιασμό της επικοινωνίας και για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης είναι οι Bold Ogilvy, Initiative Media Athens, Magna events, Rubicon και V+O Communication.