Αναφορικά με το ζήτημα των φαρμάκων
Η ΜΚΟ Praksis έχει απευθύνει πρόσκληση στην ΕΔΕΕ για συνεργασία με τα μέλη της στην εκπόνηση pro bono καμπάνιας.

Στόχος της ενέργειας επικοινωνίας θα είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το ζήτημα των φαρμάκων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΔΕΕ και η Praksis έχουν και στο παρελθόν συνεργασθεί πάνω σε επικοινωνιακές ανάγκες της ΜΚΟ, τόσο μέσα από τον θεσμό των Young Lions με θέμα το trafficking, όσο και στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας με την Google για το προσφυγικό. Οι εταιρείες μέλη της ΕΔΕΕ δείχνουν επανειλημμένα το κοινωνικά ευαίσθητο πρόσωπό τους, ανταποκρινόμενες σε ανάλογα αιτήματα και δημιουργώντας καμπάνιες με ιδιαίτερη απήχηση. Στην προκειμένη περίπτωση, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες δεν θα κληθούν να καταθέσουν προτάσεις και η Praksis θα κάνει την επιλογή του συνεργάτη με βάση τα credentials.