Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου καλεί τις WeareRecipe AE, ProDigi OE και Speak Up! Communication Services να υποβάλουν οικονομική προσφορά για την υλοποίηση ενημερωτικής καμπάνιας σε τρίτες χώρες. Η καμπάνια αφορά την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης προς Αφγανούς πολίτες σε θέματα που αφορούν τη διαδικασία Ασύλου και τις συνθήκες διαβίωσης των Αφγανών αιτούντων άσυλο.

Οι υπηρεσίες ενημέρωσης θα κάνουν χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης (social media networks), με την συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη να εκτιμάται στο ποσό των 73.656 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές κατατίθενται έως 06/09/2021 μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.