Από τον ENISA
Ο ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών), προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ευρωπαϊκή καμπάνια «Cyber Security Month».

Πρόκειται για την ετήσια καμπάνια ευαισθητοποίησης που εκπονεί ο ENISA και η οποία για το 2019 θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Η πρόσκληση, καλεί τις εταιρείες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και 29 Ιανουαρίου, ώστε να κληθούν εν συνεχεία στον αντίστοιχο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και εκτέλεση στρατηγικής marketing και ψηφιακής επικοινωνίας και περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως αποτύπωση στόχων και συναφών εργαλείων digital marketing, αξιολόγηση υφιστάμενων ψηφιακών καναλιών, επιθεώρηση υφιστάμενου περιεχομένου και σχεδιασμός και ανάπτυξη νέου σε videos, webinars, αφίσες, infographics, άρθρα, bogs, social media κ.α, υποστήριξη στην υλοποίηση της καμπάνιας. Το project έχει συνολική περίοδο υλοποίησης Απρίλιο με Νοέμβριο 2019 και ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στον Φεβρουάριο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο site
https://www.enisa.europa.eu/procurement.