Η Ελληνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της προσπάθειας υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προχώρησε σε δωρεά ενός laptop στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων. Η Γενική Διευθύντρια Ελλάδος, Αικατερίνη Σιακαλλή και ο Διευθυντής του Καταστήματος Ιωαννίνων της Ελληνική Τράπεζας Δημήτρης Τζινιέρης παρέδωσαν το laptop.