Συγκεκριμένα, θα καλύπτει τους φορείς αυτούς με είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται στον αυξανόμενο αριθμό εκκλήσεων για βοήθεια.