Ποια skills θα κάνουν τη διαφορά στη δουλειά σας;

Η προσαρμογή στο ταχέως μεταβαλλόμενο ψηφιακό και βιωματικό διαφημιστικό τοπίο απαιτεί συνδυασμό τεχνικής εξειδίκευσης, δημιουργικής σκέψης αλλά και customer-centric προσέγγισης. Οι επαγγελματίες που θα πετύχουν είναι αυτοί που βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους και παραμένουν ενημερωμένοι. Επιπλέον, θα πρέπει να επενδύσουν σε σημαντικά skills όπως είναι το digital marketing expertise, να έχουν τη γνώση για τις digital πλατφόρμες, να αντιλαμβάνονται την εμπειρία των καταναλωτών σε digital και physical. Τέλος, πολύ σημαντικά είναι η αντίληψη της αγοράς, η στρατηγική σκέψη και η δημιουργία integrated καμπανιών που εκτείνονται αποτελεσματικά σε πολλά ψηφιακά κανάλια και διαμορφώνουν μια ιστορία για το brand που αξίζει να μοιραστεί.

Ποια τεχνολογία θα φέρει την επανάσταση στη δουλειά σας;

Θα μιλήσω κυρίως για το experiential marketing που είναι και το expertise της Momentum Athens / McCann Worldgroup. Υπάρχουν πολλές emerging τεχνολογίες που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν επανάσταση ενισχύοντας τη δέσμευση, την εξατομίκευση και τη διαδραστικότητα, όπως VR, AR, Internet of Τhings, 5G, ΑΙ, βιομετρικοί αισθητήρες. Θα σταθώ λίγο παραπάνω στο Artificial Intelligence το οποίο μπορεί να πάει σε άλλο επίπεδο τις εμπειρίες. Τα chatbots που υποστηρίζονται από AI μπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε πραγματικό χρόνο και προτάσεις προϊόντων. Το ΑΙ μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη δυναμικού και ανταποκρινόμενου περιεχομένου προσαρμοσμένο σε μεμονωμένες προτιμήσεις.

Ποιος ο ρόλος των φορέων της αγοράς στην αναβάθμιση των στελεχών της;

Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός για την αναβάθμιση στελεχών και την προσέλκυση νέων ταλέντων. Τελευταία, υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση από πολλούς φορείς με στόχο τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των ιδεών. Οι πρωτοβουλίες είναι πολλές και αφορούν σε συνέδρια, σεμινάρια, προγράμματα mentorship, συστάσεις ομάδων από επαγγελματίες για ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, τις καινοτόμες ιδέες και βάζουν στο επίκεντρο την επικοινωνία.