Δέσμη μέτρων που επιδοτούν τη διαφήμιση και προμηνύουν νέα καμπάνια από το κράτος για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον Covid, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, με στόχο την τόνωση της κατανάλωσης, και, ως εκ τούτου, του εμπορίου και του τζίρου των επιχειρήσεων, ορίζεται ότι η «διαφημιστική δαπάνη εκπίπτει, υπό προϋποθέσεις, προσαυξημένη κατά 100% από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά ποσοστό 100% κατά το φορολογικό έτος 2020 και 60% κατά το φορολογικό έτος 2021».

Στο ίδιο νομοσχέδιο, μπαίνει το πλαίσιο για μια νέα άμεση ανάθεση σύμβασης, με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη προστασίας από τον κορωνοϊό, προμηνύοντας νέα καμπάνια τύπου «Μένουμε σπίτι/Μένουμε Ασφαλείς». Συγκεκριμένα, ορίζεται ως «απαραίτητη η ανάθεση σε κατεπείγουσα βάση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση». Τέλος, στο ίδιο νομοσχέδιο ορίζεται ότι αναστέλλεται για έναν χρόνο (από 1/10/2020 έως 1/10/2021) η επιβολή τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης με στόχο τη συνολική μείωση της επιβάρυνσης των λογαριασμών των τελικών καταναλωτών.