Η τρόικα αναζητά τρόπους να εξασφαλίσει χρήματα για τη μείωση των ελλειμμάτων. Η ΕΡΤ, ακόμα και αν δεν προχωρήσουν απολύσεις, μπορεί να αποτελέσει μια αξιόλογη πηγή μόνιμων εσόδων, αφού τα 300 εκ. που λαμβάνει ως ανταποδοτικό τέλος μπορεί να κατευθυνθούν στον προϋπολογισμό και να μειώσουν αντίστοιχα το έλλειμμα. Μπροστά στον «κουβά» των 22 δισ. ελλείμματος του 2010, τα 200 εκ. που μπορεί να εξοικονομηθούν από μια δραματική συρρίκνωση της ΕΡΤ μοιάζουν σταγόνα (μόλις το 1% της μείωσης που απαιτείται), όμως πολιτικά μπορεί να είναι μια μείωση που θα γίνει σχετικά αποδεκτή από την κοινή γνώμη, ενώ θα προσφέρει και μια ανάσα επιβίωσης στα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία αναζητούν και αυτά τρόπους να κρατηθούν οικονομικά.

Η συρρίκνωση της ΕΡΤ μπορεί να εξοικονομήσει κατ’ αρχήν σοβαρές δαπάνες που κατευθύνονται για αγορά προγράμματος. Ενώ άλλες ΔΕΚΟ μπορεί να δαπανούν ακόμα και το 80% ή 90% των μη επενδυτικών δαπανών τους για προσωπικό, το κόστος προσωπικού στην ΕΡΤ είναι 59%, λόγω του μεγάλου ύψους των δαπανών αγοράς προγράμματος και των άλλων λειτουργικών δαπανών, που συνεπάγεται η λειτουργία των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών της. Οπότε η συρρίκνωση της ΕΡΤ από πλευράς αριθμού ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών μπορεί όντως να εξοικονομήσει έσοδα για το δημόσιο. Αν σ’ αυτά προστεθούν και οι περικοπές των μισθών που ούτως ή άλλως θα υπάρξουν στις ΔΕΚΟ, όπως επίσης και κάποιο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, που θα επιβαρύνει τα αντίστοιχα ευγενή ταμεία, τότε γίνεται κατανοητό γιατί η τρόικα «καλοβλέπει» μια τέτοια εξέλιξη.

Η κυβέρνηση βέβαια έχει κάθε λόγο να επιχειρεί να αρνηθεί ή κατ’ ελάχιστον να αναβάλει αυτές τις εξελίξεις. Η ΕΡΤ άλλωστε πάντοτε υπηρετούσε πολλαπλά την εκάστοτε κυβέρνηση. Κατ’ αρχήν βοηθώντας την να παρεμβαίνει πολιτικά, αν και για να είμαστε αντικειμενικοί τα τελευταία χρόνια, λόγω της ισχυρής ειδησεογραφικής και πολιτικής παρουσίας των ιδιωτικών καναλιών, οι πολιτικές παρεμβάσεις της ΕΡΤ είναι πολύ περισσότερο προσεκτικές σε σχέση με το παρελθόν. Κατά δεύτερο λόγο γιατί το πρόγραμμα της ΕΡΤ, το οποίο αποφασιζόταν πάντοτε και με πολιτικά κριτήρια, προσέφερε στην εκάστοτε εξουσία ένα πολύ ισχυρό εργαλείο παρουσίας και επηρεασμού στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε ότι λόγω της υψηλής αναγνωρισιμότητας και δημοτικότητας των πρωταγωνιστών του, παρουσιάζει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον.

Καθώς όμως η κατάσταση είναι δημοσιονομικά απελπιστική, η τρόικα πιέζει και ο χρόνος που προσέφερε στο ελληνικό κράτος το μνημόνιο για να μειώσει τα ελλείμματα εξαντλείται, η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να λαμβάνει μέτρα έκτακτα με δραματικό πολλές φορές χαρακτήρα. Η ΕΡΤ -καλώς ή κακώς- είναι η πρώτη ή από τις πρώτες στον κατάλογο αυτών των πιθανών έκτακτων μέτρων, που προκαλεί και θα συνεχίσει να προκαλεί ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός.