Τη θετική της πορεία συνέχισε για μία ακόμα χρονιά η Chipita, καταγράφοντας αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 11,2% το 2019, σε σχέση με το 2018, και αύξηση πωλήσεων κατά 11,2%. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται στην επιτυχημένη προώθηση των ήδη καθιερωμένων αλλά και των νέων προϊόντων, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη παρουσία της στις υπάρχουσες αλλά και νέες αγορές.

Η εταιρεία θα προχωρήσει, όπως είχε προγραμματίσει, στην εφαρμογή του επενδυτικού πλάνου την επόμενη τετραετία, προκειμένου να υλοποιήσει το μεσοπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξής της στις διεθνείς αγορές. Αυτό, θα προσφέρει στην Chipita τη δυνατότητα να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανοδική τάση των πωλήσεών της, με λανσάρισμα νέων προϊόντων, δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων και περαιτέρω διείσδυση σε αγορές όπως αυτή των ΗΠΑ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την Chipita, αποτελεί καθήκον η εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και περιβαλλοντικά υπεύθυνης στάσης, γι’ αυτό εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμματα και δράσεις με στόχο τη στήριξη της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών όπου δραστηριοποιείται.