Το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου οργανισμού εκτέλεσης του Προγράμματος «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Δράμα σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία)» στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών». Ο προϋπολογισμός του ανοικτού διαγωνισμού είναι 529.368 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια υλοποίησης έως τις 31 Αυγούστου 2023. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ στη Δράμα, έως και 24/3/2021.