Για το έργο επιμέλειας της εκθεσιακής του παρουσίας

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται μέχρι του ποσού των 435.000 ευρώ. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο 9-12 Νοεμβρίου. Ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί αρχικά στα τέλη Αυγούστου με προθεσμία υποβολής την 21η Σεπτεμβρίου αλλά ματαιώθηκε. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ημέρα που θα πραγματοποιηθεί και η διενέργεια της διαπραγμάτευσης.