Δυσκολίες στην επικοινωνία των επιπτώσεων των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στις εταιρικές αναφορές τους αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της παγκόσμιας έκθεσης της EY, Global Climate Risk Barometer, η οποία εξέτασε δημοσιοποιημένες αναφορές περισσότερων από 1.100 επιχειρήσεων σε 42 χώρες.

Συγκεκριμένα, μόνο 50% των εταιρειών οι οποίες αξιολογήθηκαν πραγματοποιούν όλες τις προτεινόμενες γνωστοποιήσεις και έχουν πλήρη κάλυψη, ενώ η μέση κάλυψη διαμορφώνεται στο 70%. Ωστόσο, μόλις το 3% των επιχειρήσεων πληρούν τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, ενώ η μέση βαθμολογία ποιότητας κυμαίνεται στο 42%.

Επιπλέον, μόνο 41% δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν ανάλυση κρίσιμων σεναρίων για να εξετάσουν την πιθανή έκταση και τα χρονικά όρια συγκεκριμένων κινδύνων και να προετοιμαστούν για πιθανά αρνητικά αποτελέσματα, ενώ μόλις 15% περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή στις οικονομικές τους καταστάσεις.