Για τις δομές στήριξης επιχειρηματικότητας

Συνοπτικά, το έργο του αναδόχου περιλαμβάνει οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση της δομής φιλοξενίας επιχειρήσεων, δράσεις προβολής και δημοσιότητας για την κινητοποίηση και προσέλκυση υποψήφιων επιχειρηματιών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης στο ευρύ κοινό, επιλογή των υποψήφιων επιχειρηματικών ομάδων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, παροχή χώρων και υποδομών φιλοξενίας, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (νομική, λογιστική,συμβουλευτική, δίκτυο μεντόρων), κ.α. Η φιλοξενία θα παρέχεται σε δύο στάδια.

Κατά το πρώτο δοκιμαστικό στάδιο τριών μηνών δίνεται η δυνατότητα στην επιχειρηματική ομάδα να διαμορφώσει την επιχειρηματική ιδέα και να διερευνήσει τις δυνατότητές της πριν την έναρξη επιχείρησης. Το δεύτερο στάδιο αφορά στην υλοποίηση του επιχειρηματικού  σχεδίου σε συνθήκες οιονεί πραγματικές για εννέα μήνες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3,2 εκατ. ευρώ εκτός ΦΠΑ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 22 Οκτωβρίου.