Η Πελοπόννησος ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την «Προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προορισμός θεματικού τουρισμού μέσω αεροπορικών εταιρειών».

Προβολή της Περ. Πελοποννήσου μέσω αεροπορικών εταιρειών.

Η Πελοπόννησος ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την «Προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προορισμός θεματικού τουρισμού μέσω αεροπορικών εταιρειών». Ο ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλει έρευνα για τις πιθανές αγορές στόχους και την επιλογή των αεροπορικών εταιρειών που έχουν συμβάλει το 2019/2020 ή θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των αγορών αυτών με την εισαγωγή νέων δρομολογίων.

Επιπλέον, θα κληθεί να υποβάλει στρατηγική επικοινωνίας και σχέδιο δράσης για την εν λόγω προβολή, καθώς και τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες ανάλογα με τη στρατηγική στόχευση, ενώ θα προβεί στην υλοποίηση του σχετικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τις επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση υποδιαιρείται στα τμήματα: «Έρευνα αεροπορικής αγοράς, Στρατηγική επικοινωνίας & συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες» και «Σχεδιασμός Διαφημιστικών Υλικών και Εφαρμογών Ταυτότητας». Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 440.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 14/04/2020.