Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας, με διακριτικό τίτλο Eleusis 2023, με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού Μέσων, Αναλυτικού Πλάνου Προβολής και η Υλοποίησή του για τη διαφημιστική προβολή του έργου και των δράσεων της «2023 Ελευσίς».

Ο πρώτος άξονας του πλάνου προβολής προβλέπει τη στρατηγική Μέσων, το media plan και την υλοποίηση του media plan της εταιρικής καμπάνιας προβολής για την Ελλάδα, ενώ ο δεύτερος άξονας προβλέπει τη στρατηγική Μέσων, το media plan και την υλοποίηση του media plan της καμπάνιας προβολής των καλλιτεχνικών δράσεων του 2023.

Οι δύο άξονες αναμένεται να λειτουργούν μεταξύ τους σε συνέργεια. Η εκτιμώμενη συνολική αξία ανέρχεται σε 430.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 19/12/2022.