Προκηρύχθηκε χθες η ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία για τη δράση «Marketing support αεροπορικών εταιρειών» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Στόχος είναι η προώθηση και η μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού σε επιλεγμένες αγορές-στόχους με direct marketing και προβολή σε social media μέσω των αεροπορικών εταιρειών.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 5 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την Τετάρτη 22/06/2022.