Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός από την ΕΝΕΔ και τον IAB Hellas για την επιλογή αναδόχου, για το εργαλείο μέτρησης της επισκεψιμότητας των ελληνικών διαδικτυακών τόπων. Συγκεκριμένα, προχωρά προς υλοποίηση η πρωτοβουλία των δύο φορέων που αφορά στην από κοινού μελέτη και λειτουργία ενός αναβαθμισμένου μηχανισμού μέτρησης επισκεψιμότητας των διαδικτυακών τόπων, η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει ως «κοινό νόμισμα» για την ελληνική διαδικτυακή αγορά.

Η σημαντική εξέλιξη είναι ότι δεν θα αποτυπώνει μόνο τα βασικά μεγέθη επισκεψιμότητας ενός site (μοναδικοί χρήστες, επισκέψεις, σελιδοπροβολές), αλλά θα δίνει και πληροφορίες σχετικά με παραμέτρους όπως brand safety, quality of content, invalid traffic, ad blocking και multitasking. Για την επιλογή αναδόχου έχει αποσταλεί Request For Proposal (RFP) σε 7 εταιρείες, προκειμένου να καταθέσουν τόσο τα credentials όσο και τις τεχνικές κατευθύνσεις τους για το έργο. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία του RFP μπορούν να επικοινωνήσουν με τον IAB Hellas για περισσότερες πληροφορίες. Το πρώτο μέρος του διαγωνισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου 2021.