Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ολοκλήρωσε δύο από τα πέντε συνολικά αλληλένδετα έργα της Δράσης «Εξέλιξη του ΔΑΑ σε κόμβο υψηλής απόδοσης εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με εταιρείες του κλάδου των αερομεταφορών.

Το πρώτο έργο είναι η ανάπτυξη του Προηγμένου Επιχειρησιακού Μοντέλου (Advanced Concept of Airport Operations), που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ALG Globe Infrastructure Advisors SLU και την Innovare.

Το δεύτερο αφορά στο νέο Συνεργατικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αεροδρομίου AMS (Airport Management System), το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον ΔΑΑ σε συνεργασία με τη SITA Information Networking Computing BV.