Σύμφωνα με τις τεχνικές προσφορές

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών που ανοίχθηκαν πρόσφατα, η οποία θα καθορίσει το τελικό απότέλεσμα. Στο spec, που αφορά στην ανάθεση εκστρατείας ενημέρωσης για την πρόληψη της πολυφαρμακίας με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ, συμμετέχουν οι McCann Erickson Athens, Grey Athens, Solid, V+O Communication/Mindworks και Cream.